O Firmie Oferta Galeria Referencje Sklep Oferty Specjalne Kontakt
Przy montażu potrzebne nam będą: szybkoschnąca piana montażowa, poziomica, kliny drewniane, dyble, młotek drewniany, rozpórki, pilarka szybkoobrotowa, nożyk.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować otwór (ościeże), w którym będą montowane drzwi. Trzeba usunąć luźne kawałki muru (duże ubytki uzupełnia się zaprawą, drobne wypełni piana montażowa), oczyścić powierzchnię z kurzu i delikatnie zwilżyć wodą (w celu uzyskania lepszej przyczepności piany montażowej). Po wyjęciu drzwi z opakowania zabezpieczającego należy zdjąć skrzydło z ościeżnicy.

2. Pierwszym krokiem jest wstawienie ościeżnicy w otwór (ościeże), w którym będą montowane drzwi. Po ustawieniu ościeżnicy, wstępnie unieruchamiamy ją przy pomocy drewnianych klinów. Poziomnicą ustalamy pion i poziom poszczególnych elementów ościeżnicy. Następnie, drewnianymi klinami stabilizujemy ościeżnicę. Bardzo istotne jest zachowanie kątów prostych pomiędzy nadprożem (główką), a słupami pionowymi ościeżnicy (nogami).

3. Kolejnym etapem jest wykonanie otworów na kołki montażowe w pionowych elementach ościeżnicy. W celu uniknięcia konieczności późniejszego maskowania zrobionych otworów zaślepkami , można wykonać je w miejscach później zakrytych, tj. pod blachą zamka oraz pod uszczelką po jednej stronie oraz pod skrzydełkami zawiasów w drugim słupku ościeżnicy. Ze względu na wymaganą precyzję takiego zabiegu oraz konieczność demontażu blachy oraz zawiasów, zalecamy aby stosowały go jedynie doświadczone i sprawdzone ekipy montażowe. Należy również pamiętać o właściwym doborze grubości wiertła w stosunku do użytych kołków montażowych.

4. Przez tak wykonane otwory montażowe, w słupie ościeżnicy z zawiasami nawiercamy wiertłem otwory w ścianie. Należy pamiętać, aby głębokość nawiertu była odpowiednia do długości zastosowanych kołków montażowych. W przygotowane otwory wbijamy kołki rozporowe, dokręcamy je z lekkim oporem.

5. Można przystąpić do montażu skrzydła - Skrzydło zakładamy na zawiasy. Po zawieszeniu skrzydła, ponownie sprawdzamy poziomnicą
ustawienie ościeżnicy. Sprawdzamy również szerokości szczelin pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem. Ewentualne nierówności likwidujemy luzując lub wbijając drewniane kliny. Jeżeli szczeliny mają jednakową szerokość, mocujemy dyblami drugi słup ościeżnicy.

6. Przystępujemy do opianowania drzwi. Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą wypełniamy pianą montażową. Pianę należy dozować równomiernie i dokładnie. Po zastygnięciu piany jej nadmiar trzeba usunąć. Można w tym celu użyć przygotowany wcześniej nożyk..

7. Jeżeli w drzwiach została zastosowana ościeżnica regulowana, należy przygotować do montażu (odpowiednio przyciąć) suplementy poszerzające. Wsuwa się je w kanały ościeżnicy. Należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności zamontować element górny. Suplementy poszerzające unieruchamiamy przy pomocy drewnianych klinów a przestrzeń pomiędzy nimi a murem wypełniamy pianą montażową - punktowo, w około 15 cm odstępach.

8. Kolejnym etapem jest przygotowanie listew wykończeniowych regulowanych (opasek). W kanały które są wycięte w suplementach poszerzających z jednej strony i słupach ościeżnicy po drugiej stronie ściany, nakładamy punktowo silikon.Po nałożeniu silikonu zakładamy wcześniej przygotowane listwy wykończeniowe. Dopuszczamy również możliwość mocowania listew ozdobnych za pomocą sztyftów.

9. Tak *zamontowane drzwi *potrzebują jedynie przykręcenia klamki oraz wyregulowania (podgięcia) blachy zamka.